PCI DAYS 2020

Mi?dzynarodowe Targi B2B Dostawców dla Przemys?u Farmaceutycznego i Kosmetycznego

Targi PCI Days to jedyne w Polsce mi?dzynarodowe targi B2B, integruj?ce w jednym miejscu przemys? farmaceutyczny i kosmetyczny. Wydarzenie jest doskona?? okazj? do zapoznania si? z innowacyjnymi rozwi?zaniami i produktami firm z obu bran? jednocze?nie!

To tak?e miejsce promocji produktów i ofert wiod?cych dostawców w?ród ?ci?le sprofilowanej grupy odbiorców. Wystawcami PCI Days s? producenci i dostawcy dla przemys?u kosmetycznego i farmaceutycznego, maj?cy w swojej ofercie:

 • opakowania,
 • surowce,
 • maszyny do produkcji,
 • urz?dzenia i us?ugi laboratoryjne,
 • urz?dzenia etykietuj?ce i znakuj?ce,
 • private label,
 • us?ugi logistyczne,
 • IT i inne.

Oferta wystawowa jest skierowana do przedstawicieli firm produkuj?cych leki i kosmetyki: w?a?cicieli zak?adów kosmetycznych, prezesów, pracowników dzia?u badań i rozwoju, pracowników dzia?u jako?ci i bezpieczeństwa, pracowników laboratoriów, pracowników dzia?u zaopatrzenia, pracowników dzia?u utrzymania ruchu, technologów, in?ynierów procesów, pracowników dzia?u planowania produkcji, pracowników dzia?u pakowania, dostawców produktów i us?ug, dyrektorów ds. sprzeda?y i marketingu, decydentów w dzia?ach zakupów, przedstawicieli instytucji, uczelni i firm z otoczenia bran?y.

Poza bogat? ofert? wystawow?, PCI Days to równie?:

 • liczne prelekcje merytoryczne w dwóch Strefach Inspiracji,
 • konferencje tematyczne, po?wi?cone opakowaniom, surowcom i laboratoriom,
 • warsztaty dla zakupowców i wiele wi?cej!

Targi przygotowywane s? przy merytorycznej i medialnej wspó?pracy Organizatora z najwa?niejszymi bran?owymi instytucjami i organizacjami.

Do udzia?u w Targach PCI Days zaprasza Organizator, Wydawnictwo Farmacom – wydawca bran?owych kwartalników i organizator presti?owych kongresów dla przemys?u farmaceutycznego i kosmetycznego.

宝宝计划 徐州市| 乾安县| 吴旗县| 峨眉山市| 元谋县| 玉环县| 娱乐| 吴川市| 崇仁县| 六枝特区| 大港区| 十堰市| 扶风县| 运城市| 桐庐县| 西乡县| 瓮安县| 伊宁县| 凤山市| 探索| 炉霍县| 宁阳县| 龙海市| 平陆县| 荔波县| 蒙阴县| 乐清市| 象山县| 汽车| 曲沃县| 石景山区| 恭城| 滕州市| 密山市| 措美县| 嫩江县| 德江县| 九龙城区| 巴马| 贵港市| 韩城市|