Oferta reklamowa Targów PCI DAYS 2020 obejmuje wszelkie formy promocji umo?liwiaj?ce Państwu skuteczne dotarcie do okre?lonej grupy docelowej. Zawiera ona skuteczne narz?dzia wspomagaj?ce Państwa udzia? w targach jako wystawcy. W?a?ciwe i trafne skorzystanie z tych narz?dzi przek?ada si? na zwi?kszenie zainteresowania Państwa ofert? profesjonalnych go?ci targowych.

Szczególnie polecamy:

1. Mo?liwo?? ekspozycji roll-up’u . Oferujemy doskonale widoczne miejsca poza Państwa stoiskiem, gdzie mo?na postawi? roll-up (miejsce do ustalenia)
Ekspozycja wewn?trz hali w miejscu wskazanym przez Organizatora

2. Zamieszczenie logotypu Wystawcy na graficznym planie Targów

3. 20-minutowa prezentacja oferty firmy w wybranej Strefie Inspiracji
Mo?liwo?? przeprowadzenia przez wystawców 20-minutowej prezentacji produktowej w wybranej Strefie Inspiracji. Prezentacje i wyk?ady s? dost?pne bezp?atnie dla wszystkich zwiedzaj?cych targi.

4. Mo?liwo?? promocji za pomoc? naklejek pod?ogowych z logotypem lub inn? dowoln? grafik?, umieszczonych w alejkach targowych

5. Reklama na Foto Macie dywanowej (z logotypem lub dowoln? grafik?), umieszczona w wybranych miejscach hali targowej GLOBAL EXPO

6. Reklama na podczepionych pod sufitem hali GLOBAL EXPO bannerach lub elementach przestrzennych

7. Reklama graficzna w Katalogu Targowym
Katalog stanowi przewodnik, jest najlepszym skondensowanym ?ród?em informacji o ofercie wystawienniczej danych targów. Zamieszczona w nim ca?ostronicowa reklama na pewno nie ujdzie uwadze odwiedzaj?cych.

8. Prezentacja innowacyjnych produktów w Galerii Innowacji na stronie internetowej Targów
Mo?liwo?? zaprezentowania swoich 3 produktów maj? bezp?atnie wszyscy Wystawcy Targów PCI DAYS 2020

9. Pakiety sponsorskie
Status Sponsora G?ównego Targów PCI DAYS 2020, Sponsora Strefy Inspiracji, Partnera, Sponsora Toreb Targowych, Sponsora Smyczy Targowych, Sponsora Identyfikatorów Targowych, lub Sponsora Wody mineralnej.

10. Reklama elektroniczna na monitorach

Oferujemy mo?liwo?? wyemitowania reklamy w formie elektronicznej na jednym z 16 monitorów 50”. Reklamy b?d? emitowane w p?tli i bez d?wi?ku. Do wyboru spot/prezentacja do 30s lub plansza emitowana przez 15s.

宝宝计划 丁青县| 宜兰县| 锡林浩特市| 大埔区| 常宁市| 浦县| 罗江县| 泽普县| 定襄县| 中西区| 麻江县| 满洲里市| 西乡县| 阿拉尔市| 家居| 余庆县| 含山县| 长垣县| 宜川县| 永泰县| 罗田县| 梁平县| 黄梅县| 绥宁县| 昭通市| 惠水县| 富民县| 库伦旗| 商城县| 樟树市| 类乌齐县| 凌海市| 宣武区| 休宁县| 河东区| 呼伦贝尔市| 佛山市| 屏山县| 托克逊县| 达拉特旗| 虞城县|